V Sidonii odbočíme k bývalé celnici

Za celnicí pak doprava

Přejedeme železniční most. Odvážlivci můžou i brodit.

První odbočkou se dáme doprava.

Stále pokračujeme po cestě nahoru.

Otevře se výhled, kam pojedeme. Od šipky to je ještě cca 250 m na točnu.

Točna. Tady se dáme doprava po modré značce.

Ještě pohled na nástup po modré. Jeli jsme vlastně směr Slovensko a teď se stáčíme nazpět. Cesta, po které jsme přijeli, bude pod námi.

Stále po modré

Vjezd na Grofovů

Stále Grofová

Opouštíme modrou značku. Ta vede přes Javorník a kolo se musí i tlačit.

Moc se nerozjíždíme, ať nedojedeme na Antostále.

Kontrolní les. Pojedeme ještě cca 1,8 km. Budou  pěkné výhledy na slovenské hory.

Lubošova odbočka na hřeben. Teď provizorně označena pouze červevnou umělou hmotou. Odbočka je, když začneme trochu klesat.
Je krásně vidět hřeben.

Po 200 m vyjíždíme na hřeben mezi Javorníkem a Čerešenkovou

Peňažná

Výjezd z Peňažné

A odbočka směr Štěpán